TazzarineErg Chebbi

Les imposantes dunes de Merzouga.

Merzouga
Maroc, Merzouga (c) Xavier Fabre